Elektronické zabezpečovací systémy

nepřetržitě střeží váš majetek.
Při narušení objektu je okamžitě
vyhlášen poplach (alarm), o čemž je majitel
objektu vyrozuměn telefonicky a při napojení
na PCO vyjíždí zásahová jednotka.

Elektrická zabezpečovací signalizace - střeží zájmové prostory a informuje o narušení střeženého prostoru. Při zabezpečení objektu je vhodné uvažovat i o zabezpečení venkovních prostor.

 

Dodáváme a instalujeme prověřené certifikované Zabezpečovací systémy a Kamerové systémy včetně Požární signalizace pro zabezpečení bytů, budov, obchodních a průmyslových areálů  i venkovních prostor. Bezpečnostní kamery s automatickým záznamem jsou významným prvkem k zajištění bezpečnosti  a prevence. Bezplatně vám pomůžeme nalézt optimální řešení za přijatelnou cenu.  
 

 

Zabezpečovací systémy pro byty jsou i v bezdrátové (radiové) variantě. Zabezpečovací systémy jsou pak rychle a čistě nainstalovány. Naopak při zabezpečení domu je mnohdy zabezpečovací zařízení EZS vhodné instalovat pomocí kabelů. Alarmy a kamerové systémy potom nepotřebují měnit baterie, protože alarmy i kamerové systémy jsou napojeny na elektrický rozvod v domě. Při snaze narušitelů překonat prosklené plochy je bezpečnostní fólie značnou mechanickou překážkou a při snaze narušit zasklení zareaguje elektronická zabezpečovací signalizace , která vyvolá poplach. Při napadení objektu je vyhodnocený stav elektronicky předán na pult centralizované ochrany a k místu napadení vyjíždí zásahová skupina.

Ochrana majetku je v dnešní době velice důležitá věc. Podle statistik České policie, jsou krádeže a vandalství v poslední době stále častější. Je tedy na místě Váš majetek kvalitně a bezpečně ochránit. Elektronické zabezpečovací systémy jsou moderní a kvalitní možností jak můžete klidně spát.

Alarmy slouží k zajištění bytů, domů, chat, chalup, prodejen, škol, průmyslových budov a dalších objektů proti vloupání. Kvalitní alarmy a zabezpečení které dodáváme, zajistí Vaši bezpečnost. Zabezpečovací systémy existují v klasickém i bezdrátovém provedení. Vyznačují se vysokou spolehlivostí a vyspělými funkcemi. Všechny komponenty jsou schváleny k provozu v ČR. Přenos událostí je kromě místního akustického poplachu (sirény), ještě zajišťován GSM sítí nebo pevnou linkou na telefony, příp. i na bezpečnostní agenturu. Možnost rozdělení na nezávisle ovládané části, lze vzdáleně obsluhovat mobilním telefonem nebo počítačem.

Přes ústřednu EZS je možná i ochrana před požárem, ochrana před únikem plynu a ochrana před zaplavením objektu vodou. Ústředny EZS umožňují i vyslat tísňové hlášení uživatele, v případě jakéhokoliv ohrožení. Vynikají moderním designem, jednoduchou obsluhou a minimální údržbou. Elektronické zabezpečovací systémy zajistí Váš klid a jistotu.


Při instalacích využíváme prvků od různých výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka s optimálním využitím poměru výkon-cena při dodržení všech norem a předpisů EU.

Dodávané systémy EZS:
Ústředny EZS

Velké objekty - Galaxy, Milenium, Dominus, Bosch, Alarcom, Rokonet, Genesis, Crowatd, atd.

Menší objekty - DSC, Satel, Veritas,Tecnoalarm, atd.
Bezdrátové systémy EZS

- Visonic, Jablotron, atd.
Ostatní prvky EZS

- Electronics Line Ltd., IR-TEC, Detection Systems, Pyronix, Pirotec Technologies, Optex a další...

 
Elektronická zabezpečovací signalizace Elektronická zabezpečovací signalizace Elektronická zabezpečovací signalizace
Výstup signalizace

Výstupy signalizace jsou zvoleny po dohodě se zákazníkem.

 - akustický a optický (sirény, blikače)

- automatické telefonní hlásiče (ATH)

 - GSM, na telefoní čísla mobilních telefonů

 - přes internet nebo počítačové sítě

 - napojení na PCO (pult centrální ochrany)

Systémy Elektronické zabezpečovací signalizace standardně dodáváme jako komplexní službu, tj. včetně bezpečnostního posouzení, montáže a revize.

Systém EZS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů, např. systém řízení přístupu, sledování docházky, EPS, perimetrie, CCTV. Objekt vybavený EZS může být napojen na pult centralizované ochrany, odkud je objekt elektronicky trvale monitorován z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.).

    Dodávka EZS může být na přání zákazníka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou bezpečnostní fólie, bezpečnostní dveře, závory, apod.
    Po instalaci, výchozí revizi a zkušebním provozu je systém protokolárně předán uživateli a začíná běžet záruční doba. Pro záruční i pozáruční servis má společnost DELTA Plzeň vybudované vlastní servisní středisko.