Přístupové systémy

Přístupové systémy
projekce, kompletní dodávky
a montáže, revize, servis.

Při dodávkách a instalacích využíváme komponenty od osvědčených světových výrobců tak, aby co nejlépe splňovaly požadavky zákazníka s optimálním využitím poměru výkon-cena při dodržení norem a kvality.

 
Přístupové systémy -  ACS-line, Impro, Eskon, Rasch, Prastel, atd.
Nový stavebnicově řešený elektronický bezkontaktní systém kontroly a řízení vstupu IMPRO IXP220 včetně možnosti docházky od firmy Impro Technologies je všestraně využilelný.
Přístupový, kontrolní a vjezdový systém - Západočeská plynárenská a.s.
 
Přístupový systém ACS-line
 
Elektronický systém ACS-line, je moderním a výkonným nástrojem pro elektronické získávání a zpracování provozních dat. Hlavní důraz v koncepci systému ACS-line je kladen na široké technické možnosti, otevřenost pro další rozšiřování a na cenovou dostupnost. To vše nabízí systém ACS-line stovkám uživatelů již od roku 1998. Jde o výlučně český výrobek, vyvinutý a dále technologicky zdokonalovaný dle aktuálních potřeb zákazníka. Použití moderních technologií při konstrukci a výrobě systému zaručuje spolehlivý provoz a široké možnosti použití. Při vývoji a výrobě jsou uplatňovány dlouholeté zkušenosti v oblasti identifikačních technologií a sběru dat.
Hlavní přednosti ACS-line:
- universální použitelnost pro všechny provozy
- pokrytí kompletní personální agendy
- vysoce sofistikovaná funkčnost
- modularita (stavebnicové řešení)
- otevřenost pro další rozšiřování
- jednoduchá instalace a obsluha
- nízké pořizovací náklady
Jedná se o sběrnicový systém, jehož základní funkcí je evidování docházky zaměstnanců a kontrola přístupu (dveře, turnikety, závory atd.) do celého objektu nebo jeho částí. Další oblasti nasazení systému mohou být například objednávka stravy nebo evidence výroby. Napojením do počítače a příslušným softwarem jsou načtená data zpracována pro další použití. Modulární koncepce systému zajišťuje otevřenost pro dodatečné rozšiřování (přidávání dalších modulů). Dále nabízí možnost sestavení aplikace přesně na míru s použitím pouze skutečně potřebných komponentů, což snižuje na minimum pořizovací náklady. Všechny moduly jsou plně programovatelné z PC přímo v instalaci, je tedy možné kdykoliv změnit parametry celého systému bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do nainstalovaných součástí.
přístupové systémy
Systém ACS-line je navržen tak, aby jednoduše a spolehlivě plnil funkce v oblasti řízení lidských zdrojů jakékoliv organizace za velmi dobrou cenu, a ulehčil tak mnoho administrativní práce. Systém lze aplikovat v malé firmě, ale i v rozsáhlých provozech s velkým počtem zaměstnanců. Práce se systémem je velmi jednoduchá, příjemná a nevyžaduje žádné hlubší znalosti počítačové techniky. Všechny moduly systému jsou propojeny komunikační linkou (sběrnicí), která zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými moduly a do počítače. Pro instalaci stačí pouze natažení jednoho kabelu, na který se v libovolném místě připojují jednotlivé moduly. Napájení zajišťuje jeden centrální zdroj umístěný kdekoliv na trase komunikační linky.
přístupový systém - čtečka
Sběr dat:
Každá procházející osoba musí přiložit svůj identifikátor (karta, čip) na snímač terminálu nebo čtečky, která tuto událost uloží v paměti spolu s datem a časem a dle nastavení a přístupových práv provede další činnosti například otevření dveří. Typ průchodu se jednoduše volí na terminálu pomocí klávesnice a displeje. Jednodušší moduly kontrolují pouze příchod a povolují přístup dle nastavených přístupových práv. Na speciálních terminálech lze evidovat další údaje události jako číslo zakázky, práce, nebo objednávky stravy.
 
Zpracování dat:
Programové vybavení v počítači automaticky zajišťuje komunikaci s veškerým hardwarem. Informace ze systému mohou být načítány v nastavených intervalech (v případě potřeby kdykoliv mimo interval). Všechny programy systému vzájemně spolupracují a není nutno provádět vícenásobné zadávání personálních údajů. Další servisní programy umožňují konfiguraci celého systému popřípadě jeho on-line monitorování.
 
Identifikační média:
 
Každý uživatel je vybaven ID médiem pomocí kterého je jednoznačně identifikován v systému. Stejné médium lze využívat pro různé činnosti: docházka, přístup, objednávka stravy atd. Jako identifikační médium jsou používány kontaktní čipy Dallas, nebo bezkontaktní karty a přívěsky různých typů. Dále mohou být použity také otisky prstů.
Základní vlastnosti:
- použitelnost od 1 do 5000 uživatelů
- až 50 typů průchodů - přerušení pracovní doby
- výpis salda a dalších informací na display čteček
- ovládání elektrických dveřních zámků, turniketů, závor apod.
- možnost kontaktní i bezkontaktní identifikace
- možnost spojení a ovládání EZS
- nezávislost na počítači
Přístupový, kontrolní a vjezdový systém - Západočeská plynárenská a.s.
 
Systém ACS-line je soubor jednoúčelových zařízení, které svou spoluprácí tvoří celek zajišťující mnoho různých činností. Všechny funkční celky vzájemně spolupracují a pokrývají všechny oblasti řízení lidských zdrojů. Jednotlivé systémy lze použít i samostatně.
Systém ACS-line sleduje čtyři hlavní směry využití
 
Docházkový systém slouží k evidování a vyhodnocení pracovní doby a přesčasů zaměstnanců. Výsledkem jsou kompletní podklady pro mzdový systém. 
Přístupový systém zabezpečuje ochranu majetku zamezením vstupu a pohybu nepovolaných osob. Umožňuje ovládání dveří, turniketů, závor atd.
Stravovací systém nahrazuje stravenkový systém ve všech druzích hromadného stravování. Umožňuje objednávání a výdej stravy pomocí docházkové karty.
Výrobní systém 
slouží k evidenci a sledování zakázek v kusové i sériové výrobě. Provádí vyhodnocení odvedené práce a odpravovaných časů. 
Pro speciální zakázkové aplikace mohou být provedeny různé modifikace stávajících komponentů a softwarových modulů dle konkrétních požadavků. Tak je možno systém aplikovat pro další oblasti využití identifikačních technologií např.: evidence autobusové dopravy, různé hlasovací systémy, vstupy na sportoviště, propojení na kamerové systémy...