Zkoušky bezpečnostních fólií

Svět kolem nás se stále rychleji mění. Lidský pokrok ve všech oborech přináší mnoho užitku, nové možnosti a informace. Svět plný změn však má i svůj rub – nesnášenlivost, agresivitu, terorismus. Následky konfliktů bývají kruté. Vzpomeňte např. na teroristický výbuch v Atlantě v USA v devadesátých letech, kdy zahynulo více než 160 lidí. Statistika udává, že asi 80 procent lidí zemřelo právě na následky létajících skleněných střepů... Zlo, bohužel, nelze vymýtit. Nové poznatky a informace však mohou sloužit k tomu, abychom uměli zmírnit jeho následky, abychom se uměli účinně bránit. Jako důkaz mohou posloužit například značkové okenní fólie Sun Gard a Glass Gard. Výrobcem těchto fólií je floridská firma Film Technologies International. Fólie na okna se začaly v U.S.A. vyvíjet v šedesátých letech na objednávku kosmického programu NASA. V sedmdesátých letech byla výroba uvolněna i pro civilní sektor a od tohoto okamžiku se masově rozšířila. Fólie na okna dnes představují nezbytnou a mnohdy nenahraditelnou součást stávajících prosklených ploch, které ochraňují zdraví, život a majetek nejenom náš, ale i našich blízkých. V neposlední řadě nám nabízejí finanční úspory za energie v zimě a umějí také snižovat teplotu interiéru v létě, přičemž zlikvidují minimálně 96% škodlivého UV záření. Zanedbatelné není ani větší soukromí a bezpečí, které fólie poskytují.

Fólii tvoří laminovaný polyesterový film se speciálními úpravami směřujícími k dosažení požadovaných fyzikálních vlastností. Na tomto materiálu je nanesen lep, kterým se fólie nalepí na skleněnou plochu. A na rozdíl od mnohých jiných má bezpečnostní fólie SMC AX skutečnou sílu 300 mikronů a fólie SCX 350 mikronů. Uvedené bezpečnostní fólie se v celosvětovém měřítku řadí mezi špičkové výrobky. Další nespornou výhodou námi dodávaných bezpečnostních fólií je to, že jsou vyráběny nejen ve standardní šíři 1,524 m, ale jako doposud jediná je vyráběna SMC AX i v šíři 1,83 m, což umožňuje instalovat větší plochy z jednoho dílu, popř. se výrazným způsobem omezí prořez (nepotřebný odpad fólie). Výhodou těchto fólii je snadná instalace i na již původní zasklené plochy. Bezpečnější domov či zaměstnání si tedy můžete dopřát i bez složitých zásahů a výměn skleněných výplní. Jsme výhradní distributoři těchto fólií pro Českou republiku - SDI Česká republika. Námi dodávané a instalované bezpečnostní fólie SMC AX a SCX mají atest Kriminalistického ústavu Policie ČR a atest Státní zkušebny ČR v kategorii P2 proti proražení, což vyžadují pojišťovny pro kvalitní, vysoce pevnostní zabezpečení skleněných ploch. Samozřejmostí jsou atesty na zdravotní nezávadnost a filtraci škodlivého ÚV záření.
Zkoušky bezpečnostních fólií v ČR a jejich praktické předvedení

 

Zkoušky bezpečnostních fólii odolnosti proti proražení vychází z Evropského standardu a jsou opravdu náročné. Na sklo rozměru 800x900mm opatřené fólii se spustí ocelová koule o hmotnosti 4,1 kg, a to doprostřed do tří bodů rovnostranného trojúhelníku o straně 14 cm. Jedná se tedy o tři údery uvedenou koulí, pokaždé do jednoho z bodů. Stupeň P1 mechanické odolnosti znamená, že koule se vrhá kolmo na sklo z výše 1,5 m. Stupeň P2 představuje pád ocelové koule z výšky 3 m. Ani při jednom pokusu napadení nesmí koule propadnout sklem opatřeným fólií. Při úderu sklo pouze popraská, házené předměty však nepropustí a tím ochrání nejen interiér, ale zejména osoby, které se uvnitř nacházejí. K otestování fólií v praxi, jsme předali desítky tabulí skel s nalepenou bezpečnostní fólií SMC AX, útvaru rychlého nasazení Policie ČR („URNA“), který prováděl na bývalé vojenské základně v Milovicích kompletní náročné zkoušky zaměřené především na odolnost proti teroristickým útokům na prosklené plochy.